annebebek.com - Anne sütü ve emzirmenin bilgi nokası

 
Anne Hizmet Birimi'nden
"Emzirme Danışmanlarımız"a
0 (216) 455 40 78
ve
0 (232) 464 20 36

numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz!

Anne Sütü Emzirme Danışmanlık Süt Pompaları Emzirme Yardımcıları Emzirme Aksesuarları
Emzirme döneminde sa?lykly beslenme

Yeni bebe?inizin geli?iyle anne ve besleyici rolünüz ba?lar. Hamileyken oldu?u gibi sa?lykly ve besleyici besinler almaya devam etmeniz, sa?ly?ynyzy korumanyza yardymcy olaca?y gibi ruh halinizi ve enerji seviyenizi de olumlu yönde etkiler.

Yeni annelerin, emzirme sürecinde bilmeleri gereken temel
sa?lykly beslenme kurallary ?unlardyr:

Dengeleyici Davrany?: Yaygyn inancyn aksine, emziren anneler günde, sadece 300 - 500 kaloriye daha ihtiyaç duyarlar ve emzirme annenin hyzlyca do?um öncesi kilosuna dönmesini sa?lar.

Dengeli beslenmek için, ?u yiyecek gruplarynyn her birine ö?ünlerinizde yer vermeyi amaçlamalysynyz: ekmek ve tahyl, sebze, meyve, et ve süt ürünleri.

Emziren bir anne olarak aldy?ynyz kalori, karbonhidratlar (makarna, tam tahyl ve meyve), sa?lykly ya?lar (balyk, fyndyk ya?y, zeytin ya?y, avokado) ve proteinleri (deniz ürünleri, süt ürünleri, et, sert kabuklu yemi?ler) içermelidir. Ayryca, kalsiyum alymy, hyzly geli?en kemikleri besledi?i için hamilelik süresince oldu?u kadar emzirirken de çok önemlidir. Yeterli demir alynmasy ise kan üretimi için elzemdir.

Su Hayattyr: Su, emziren annenin en iyi dostudur. Emzirmeden önce, bir bardak su içmelisiniz. Emzirdi?iniz süreçte kafeini azaltmanyz önerilirse de, kararynca içece?iniz kafeinin bir sakyncasy olmady?yny bilmelisiniz.

Rahatsyz Edecek Yiyecekler: Bazy bebekler, annenin diyetindeki bazy yiyeceklere kar?y hassas olabilir. Bu yiyecekler, yedikten sonraki 2 saat içinde sütünüze kary?arak bebe?inizi etkileyebilir. Örne?in, süt ürünleri bazy bebekleri rahatsyz edebilir. Baharatly yiyecekler, baskyn bir tat farky yaratarak bebe?inizin midesini altüst edebilir. Sonrasynda bebe?iniz emmekten kaçynabilir veya a?lama ve huzursuzluk gibi kolik belirtileri gösterebilir. Brokoli, so?an, lahana ve ye?il biber gibi gaz yapan yiyecekler, çi? olarak yendi?inde bebe?inizi etkilerken pi?irilerek yendi?inde daha zararsyz olurlar. Gazly yiyeceklerin, bebe?inizde de gaz yapaca?yny her zaman hatyrlayyn.

“Myz-Myz” Besinler Yçin: Sütünüzle beslenen bebe?inizde rahatsyzlyk yaratan besinleri belirlemek için 3 adymdan olu?an, basit bir tekni?i uygulayabilirsiniz:

1) bebe?inizin myzmyzlanmasyna neden olmasy muhtemel besinleri listeleyerek bir tablo olu?turun; daha sonra da bebe?inizin tepkilerini (a?lama, gaz, kolik, ishal vb.) listeleyin.

 2) En ?üpheli besinleri, bebe?inizin yemek listesinden 10 ila 14 gün boyunca çykararak bebe?inizin semptomlarynyn ortadan kalkyp kalkmady?yny ya da azalyp azalmady?yna dikkat edin; ihtiyaç duydukça farkly yiyecekler için ayny yöntemi uygulayyn.

 3) Bebe?inizde görülen rahatsyzlyk semptomlary hafifledikten sonra ?üpheli besini yeniden vererek vardy?ynyz sonucu son bir kez test edin. E?er belirtiler, ilk 24 saat içinde yeniden ortaya çykarsa bu besini, emzirdi?iniz dönem boyunca ö?ününüzden çykarynyz.

Emzirme kararyny verdi?inizde, bebe?inizin iyili?i için, ya?am biçiminizde bazy düzenlemeler yapmy? olmalysynyz. Beslenme içeri?i ve rutininizi iyile?tirmek ve bebe?inizin bünyesini rahatsyz edecek besinlerle ilgili düzenlemeler yapmak sizi zorlayycy olmaz
. Emzirmeden elde edilecek faydanyn, beslenme biçiminizi düzenlemek için yapaca?ynyz fedakarly?a kat be kat de?ece?ini her zaman hatyrlayynyz.

Arzu Üstünda?
DUNYANIN ON CESIT HALI VAR

Sutumuzu de saklayalim !

Saklama, biriktirme. Kenara koyma, stoklama…. Biz kadinlarin pek sevdigi dogasina ozgu bazi kavramlardan degilmi? Yuvayi disi kus yapar misali..

Hele bir de soz konusu olan bebegimiz olunca onun icin en saglikli en guvenilir olani daha bir saklamali, kimimiz dar gunlerde kimimiz cogu gunde sakladiklarimizi kullanabilmeliyiz, oyle degil mi?


Devami...
Ganimet Uslu
Özel Anneler...
Anne sütünün tarty?ylmaz yararyny bilerek, emzirmede kar?yla?ty?y her çe?it engellere ra?men çözüm üreten, emzirme dany?manyndan yardym alan ve bebeklerini sadece annesütü ile besleyen anneler gerçekten çok özeller.
Devami...
Duygu Akgün
ÇOCUK MU KARYYER MY? Y?TE 6 ÇÖZÜM
Günümüz ça?da? kadyny için en bilindik ikilemlerden biri olarak kar?ymyza çykyyor çocuk mu kariyer mi yapylmaly sorusu. Bugüne kadar pekçok sosyal tarty?manyn ana sorunsalyny olu?turan "kadyn", günümüzde sahip olmak için ço?u zaman sava?mak zorunda kaldy?y ve edindi?i haklara ra?men hala seçim yapmak zorunda byrakylyyor. Çocuk yapyp evinin kadyny my olacaksyn, kariyer yapyp çocuk özlemi ile mi ya?antyny geçireceksin deniyor aslynda anne adaylaryna i?verenler tarafyndan. Peki ikisi birlikte neden yapylamasyn?
Devami...
Elif Sezer
Mutlu Emzirme Haftalary
Öncelikle hepimize mutlu emzirme haftalary diliyorum. Bende 21 ay emziren bir anne olarak bu konu ile ilgili birçok endi?elerim ve tedirginliklerim olmu?tu. E?er sizinde bu gibi dü?ünceleriniz varsa ?imdiden söyleyeyim hiç endi?elenmeyin...
Devami...
Benim Hikayem: Annelerin emzirme hikayeleri. Bebekleri ile paylaştıkları mutu anılar.
 • Elif KAPLAN
  Size çok te?ekkür ederim.
  Beni çok mutlu ettiniz.
  Hala da ediyorsunuz
  ?u an dünyada en sevdi?im marka AMEDA ürün de
  çiftli LACTALINE.
  3,5 ayda sütüm neredeyse bitmi?ken tany?ty?ym...
  5/Ekim/2010 Devami icin...
 • Fatma TA?KIRAN
  MERHABALAR

  SYZLERLE TANI?MAM YLK KIZIM YREM’YN 06.07.1999 TARYHYNDE DÜNYAYA GELYP BENYM 3 AY SONRA Y?E BA?LAMAMLA BA?LADI.

  TABYKY O ZAMANDA ?YMDYKY GYBY EN BÜYÜK ARZUM KIZIMI ÇALI?T...
  28/Mayıs/2010 Devami icin...
 • Duygu Hn- Yzmir
  Merhabalar,

  11 Mart 2010' da hayatym farkly bir boyut kazandy ve canym o?lum Uras'y dünyaya getirdim...Artyk benim için hayat tamamen farklyla?my?ty...Ancak ilk günlerden beri ya?ady?ym emzir...
  26/Mayıs/2010 Devami icin...
Diger Hikayeler

| Ana Sayfa | Anne Sütü | Emzirme | Danışmanlık | Bebek Dostları | Süt Pompaları | Emzirme Yardımcıları |

| Emzirme Dünyasından Haberler | Annelerin Emzirme Hikayeleri | Site haritası (Site Map)


Tüm içerik Piyon Ltd. Şti. (http://www.piyon.com.tr/) tarafından hazırlanmıştır.

İzinsiz olarak hiçbir kopyalanamaz, aksi halde yasal işlem yapılır.

Site yazılım ve tasarımı: Membra

Emzirmek her annenin, anne sütü almak da her bebeğin en doğal hakkıdır.